Välkommen till INDA Utveckling!

INDA Utveckling sätter människan i fokus. Vi jobbar individuellt och anpassat i alla våra uppdrag. Vi stödjer människor i arbetslivet och är en part i arbetslivsinriktad rehablitering.