Arbetsträningen vänder sig till arbetssökande som är i behov av mer stöd än de kan få under en vanlig praktik.

Syftet med arbetsträningen är att få prova på sitt yrke, prova ett nytt yrke eller få yrkeslivserfarenhet i Sverige. Den arbetssökande kan kombinera arbetsträningen med andra insatser, till exempel svenska för invandrare (sfi).

Hos INDA.NU har du möjlighet att arbetsträna i vår egen verksamhet där vi har arbetsuppgifter som innefattar sortering, etikettering, montering och paketering. Vi kombinerar det praktiska arbetet med två seminarietillfällen/vecka. Du har också möjlighet att ta del av vårt språkcafé som vi sköter i egen regi i våra egna lokaler, en gång i veckan.