Arbetsträning innebär att en person under en tid får vara på INDA Utveckling och delta i verksamheten. Hos oss finns möjlighet att vara på vårt lager på Adolfsbergsvägen 4 i Örebro eller i det café vi driver i en gymnasieskola i centrala Örebro. Deltagaren får möjlighet att i anpassad form och under handledning genomföra arbetsuppgifter utan några krav på produktivitet.

Arbetsträning behöver inte vara att lära sig specifika arbetsuppgifter. Det kan handla om att delta i en arbetssituation, till exempel att umgås med arbetskamrater, samt bekanta sig med krav och förväntningar som finns på en arbetsplats.

Förstärkt arbetsträning är arbetsträning med hög grad av handledning. Förstärkt arbetsträning används när en person har behov som inte kan tillgodoses via en vanlig arbetsträning. I en förstärkt arbetsträning iakttas deltagarens förutsättningar för olika typer av arbetsuppgifter och arbetssituationer. En skattning görs av deltagarens motivation, närvaro, samarbetsförmåga och behov av handledning. Målet är att få en bild av den enskildes förutsättningar för arbete.

Arbetsträning och förstärkt arbetsträning kan användas för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar och etableringsprogrammet.