Daglig verksamhet

Inriktning; För vem?

INDAs dagliga verksamhet riktar sig till personer i yrkesverksam ålder med lindrig intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd. INDA erbjuder daglig verksamhet inom grupp eller individuell placering. Vi erbjuder en tydlig arbetsinriktning vilket innebär att varje person som är aktiv hos oss ska kunna utveckla sina förmågor. Målen kan se olika ut för varje individ. För de som vill och kan innebär INDAs upplägg en möjlighet till stegvis utveckling mot arbete och anställning.

Välkommen till INDA!

Personal och metodik

Inom INDA finns gedigen kompetens och erfarenhet för att stötta personer med autism samt andra funktionsnedsättningar inom NPF/psykisk ohälsa att närma sig arbetsmarknaden. INDA arbetar utifrån ett anpassat arbetssätt som bygger på tydliggörande pedagogik och metoden Supported Employment (en metod för att ge stöd till personer med funktionsnedsättning som vill ha ett arbete).

Vårt arbetssätt lägger stor vikt på:

  • Förhållningssätt
  • Tydlighet
  • Struktur
  • Bemötande
  • Individanpassning

Hos INDA är varje person viktig och vi arbetar tillsammans fram en individuell planering utifrån önskemål och individuella förutsättningar.

Inom INDA finns möjlighet att få en fördjupad kartläggning för att få fram styrkor och stödbehov utifrån arbete/sysselsättning och även en bedömning av vilka anpassningar som behövs i en arbetssituation. Det finns även möjlighet att delta i jobbinriktade gruppaktiviteter och enskilda samtal.

Kontakta oss

Anna Bylin

Föreståndare DV

anna.bylin@inda.nu
070 – 788 44 40

Erik Söderkvist

Bitr. Föreståndare / Samordnare

erik.soderkvist@inda.nu
070 – 314 99 88

VAD och VAR?

Gruppverksamhet Lager

I våra egna lokaler på Adolfsbergsvägen 4 vid Aspholmen finns ett urval av arbetsuppgifter inom t.ex. Sortering, Etikettering, Montering, Paketering. Lokalerna har god tillgänglighet med buss och cykel samt fri parkering.

Extern grupp Café

Cafégrupp på gymnasieskola i Örebro. INDA driver ett café centralt i Örebro där vi har handledare från INDA på plats. Arbetsuppgifter är att göra smörgåsar, plocka fram varor, ta hand om disk, ta emot beställningar, baka, stå i kassa mm.

Extern individuell plats

Deltagarens sysselsättning sker på externt företag, organisation, förening eller annan verksamhet. Daglig handledning ges av företagets personal, en utsedd handledare. Kontakt och uppföljning med deltagare och handledare genomförs löpande och utifrån behov av arbetskonsulent från INDA.

Komigång-grupp

Komigång-gruppen startar om det finns minst fem deltagare i gruppen. Syftet med gruppen är skapa rutiner för en fungerande sysselsättning för att sedan kunna ta nästa steg t.ex. till INDAs grupper inom café eller lager, individuell extern plats eller byte till annan utförare. Gruppen träffas under ledning av arbetskonsulent två dagar per vecka i INDAs lokal på Olaigatan 3. I Komigång-gruppen jobbar vi med att hitta din motivation, vi planerar, förbereder och genomför studiebesök och går även promenader och fikar tillsammans.

Inom INDA-koncernen finns även en annan daglig verksamhet:
Daglia AB, för mer information se www.daglia.se