INRIKTNING-FÖR VEM?
Daglig verksamhet INDA.NU riktar sig till personer i yrkesverksam ålder med lindrig utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd som vill utveckla sin arbetsförmåga och närma sig och/eller komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. INDA erbjuder daglig verksamhet inom grupp eller individuell placering. Vi erbjuder en tydlig arbetsinriktning vilket innebär att varje person som är aktiv hos oss ska kunna utveckla sina förmågor. Vi vet att alla människor har en förmåga och ger varje individ stöd utifrån de förutsättningar som finns. Målen kan se olika ut för varje individ. Anställning kan vara målet för en del, medan det för andra är att hitta en meningsfull sysselsättning för att fortsätta utvecklas. INDAs upplägg innebär möjlighet till en stegvis utveckling mot arbete och anställning. Välkommen till INDA!

 

PERSONAL och METODIK
Inom INDA finns gedigen kompetens och erfarenhet för att stötta personer med Aspergers syndrom/högfungerande autism samt andra funktionsnedsättningar inom NPF/psykiatri att närma sig arbetsmarknaden. Daglig verksamhet INDA arbetar utifrån ett anpassat arbetssätt för personer med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) som bygger på tydliggörande pedagogik och metoden Supported Employment (en metod för att ge stöd till personer med funktionsnedsättning som vill ha ett arbete).

 

Vårt arbetssätt lägger stor vikt på förhållningssätt, tydlighet, struktur, bemötande och individanpassning vilket skapar trygghet och förtroende för personer i verksamheten. Hos INDA är varje person viktig och vi arbetar tillsammans fram en individuell planering utifrån önskemål och individuella förutsättningar. Inom INDA finns möjlighet att få en fördjupad kartläggning för att få fram styrkor och stödbehov utifrån arbete/sysselsättning och även en bedömning av vilka anpassningar som behövs i en arbetssituation. Det finns även möjlighet att delta i jobbinriktade gruppaktiviteter och enskilda samtal.

 

VAD och VAR?
Gruppverksamhet INDA:

I våra egna lokaler på Adolfsbergsvägen 4 vid Aspholmen finns ett urval av arbetsuppgifter inom t.ex. Sortering, Etikettering, Montering, Paketering. Lokalerna har god tillgänglighet med buss och cykel samt fri parkering.

 

Extern grupp:

INDA erbjuder extern grupp på företag med handledare från INDA på plats hela arbetsdagen. Extern grupp finns nu hos DHL:s plock- och packlager i Marieberg. INDA ordnar med transport mellan INDA på Adolfsbergsvägen och DHL i Marieberg.

 

Extern individuell plats:

INDA erbjuder placering på extern arbetsplats hos företag och/eller verksamheter. De individuella externa platserna matchas och anpassas utifrån din profil och önskemål. INDA har ett gediget nätverk av arbetsgivare inom olika branscher vilket ökar möjligheterna att lyckas med att hitta rätt plats för dig.

 

Ring oss gärna om du har några frågor! Du kan även kontakta Örebro Kommuns Servicecenter 019-21 10 00.