Inriktning: För vem?

Daglig verksamhet INDA.NU riktar sig till personer i yrkesverksam ålder med lindrig utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd som vill utveckla sin arbetsförmåga och närma sig och/eller komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. INDA erbjuder daglig verksamhet inom grupp eller individuell placering. Vi erbjuder en tydlig arbetsinriktning vilket innebär att varje person som är aktiv hos oss ska kunna utveckla sina förmågor. Vi vet att alla människor har en förmåga och ger varje individ stöd utifrån de förutsättningar som finns. Målen kan se olika ut för varje individ. Anställning kan vara målet för en del, medan det för andra är att hitta en meningsfull sysselsättning för att fortsätta utvecklas. INDAs upplägg innebär möjlighet till en stegvis utveckling mot arbete och anställning. Välkommen till INDA!

Personal och metodik

Inom INDA finns gedigen kompetens och erfarenhet för att stötta personer med Aspergers syndrom/högfungerande autism samt andra funktionsnedsättningar inom NPF/psykiatri att närma sig arbetsmarknaden. Daglig verksamhet INDA arbetar utifrån ett anpassat arbetssätt för personer med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) som bygger på tydliggörande pedagogik och metoden Supported Employment (en metod för att ge stöd till personer med funktionsnedsättning som vill ha ett arbete).

 

Vårt arbetssätt lägger stor vikt på förhållningssätt, tydlighet, struktur, bemötande och individanpassning vilket skapar trygghet och förtroende för personer i verksamheten. Hos INDA är varje person viktig och vi arbetar tillsammans fram en individuell planering utifrån önskemål och individuella förutsättningar. Inom INDA finns möjlighet att få en fördjupad kartläggning för att få fram styrkor och stödbehov utifrån arbete/sysselsättning och även en bedömning av vilka anpassningar som behövs i en arbetssituation. Det finns även möjlighet att delta i jobbinriktade gruppaktiviteter och enskilda samtal.

Anna Bylin – Föreståndare Daglig verksamhet

Telefon: 070 – 788 44 40

Mail: anna.bylin@inda.nu

VAD och VAR?

Gruppverksamhet INDA

I våra egna lokaler på Adolfsbergsvägen 4 vid Aspholmen finns ett urval av arbetsuppgifter inom t.ex. Sortering, Etikettering, Montering, Paketering. Lokalerna har god tillgänglighet med buss och cykel samt fri parkering.

Extern grupp

Cafégrupp på gymnasieskola i Örebro. INDA driver ett café centralt i Örebro där vi har handledare från INDA på plats. Arbetsuppgifter är att göra smörgåsar, plocka fram varor, ta hand om disk, ta emot beställningar, baka, stå i kassa mm.

Komigång-grupp

Komigång-gruppen startar om det finns minst fem deltagare i gruppen. Syftet med gruppen är skapa rutiner för en fungerande sysselsättning för att sedan kunna ta nästa steg t.ex. till INDAs grupper inom café eller lager, individuell extern plats eller byte till annan utförare. Gruppen träffas under ledning av arbetskonsulent två dagar per vecka i INDAs lokal på Olaigatan 3. I Komigång-gruppen jobbar vi med att hitta din motivation, vi planerar, förbereder och genomför studiebesök och går även promenader och fikar tillsammans.

Vi vill gärna ha din feedback!

Dina synpynkter är viktiga för oss, vare sig du är missnöjd eller nöjd med vad vi gör inom daglig verksamhet.

Finns det något som du som deltagare skulle vilja ändra på?

Fyll i formuläret här på sidan, du kan var anonym.