Målsättningen med insatsen är att du ska närma dig arbetsmarknaden, förberedas för arbete, annat arbetsmarknadspolitiskt program eller utbildning.

Insatsen innehåller två delar:

Del 1. Orientering mot arbete
Kartläggning av dina förutsättningar till arbete genomförs och du får grundläggande kunskap och insikt om arbetslivet.

Del 2. Arbetsprövning.
Sker på en arbetsplats där din arbetsförmåga och aktuella yrkesinriktningar klargörs.

INDA.NU samarbetar med företag inom olika branscher och matchar arbetsprövningsplats med ditt intresseområde och personliga lämplighet. Vi gör alltid ett individuellt upplägg tillsammans med dig utifrån dina förutsättningar.

Exempel på aktiviteter som genomförs individuellt och/eller i grupp:

Kartläggningssamtal
Studiecirklar
Föreläsningar
Studiebesök
Aktiviteter inom Livsstilsorientering
Samhällsorientering
INDA.NU är leverantör till Arbetsförmedlingen i insatsen Introduktion till arbete i Ludvika, Torsby, Sunne, Hagfors, Munkfors, Kil, Forshaga.