Motiverande samtal – från irritation till motivation

 

Vill du etablera en bättre relation med dina deltagare? Vill du stimulera till förändrat beteende samt stärkta deltagarnas tro på sig själva? Vill du ta reda på hur ditt bemötande påverkar andra, då är du välkommen på vår MI utbildning!

 

Utbildningen ger dig konkreta råd, tips och verktyg hur du genom MI enklare kan höja motivationen hos dina deltagare. Vi arbetar teoretiskt men tillämpar detta även praktiskt under utbildningen, där du kommer att få lyssna på andra och själv bli lyssnad på. Detta beprövade inlärningssätt är snabbaste vägen till att du – lär dig hålla motivationshöjande samtal.

 

 

Utbildningen är tre dagar lång och innefattar följande delar:

  • Vad är motiverande samtal (MI)
  • MI-anda – ditt förhållningssätt till klienten
  • Grundteknikerna i MI
  • Fördjupade MI-verktyg
  • När pratar klienten om sin förändring (förändring och bibehållande)

Utbildare är Anja Näslund som har arbetat med motiverande samtal sedan 2009 och som utbildare och handledare sedan 2013. Hon har fantastiska vitsord och är både kunnig och engagerad!