”Varje individ är unik, och behöver också sin unika lösning för att fungera som allra bäst”

På en arbetsplats finns individer med olika resurser och egenskaper. Många företag brottas med medarbetare som inte fungerar optimalt i sin yrkesroll på sin arbetsplats. Alla reagerar olika på t.ex. stress, förändringar och krav. Det kan innebära en risk för stor sjukfrånvaro, utanförskap, minskad produktivitet eller psykisk ohälsa.

En arbetsplats där alla medarbetare ges rätt förutsättningar och mår bra utmynnar i goda effekter som gynnar både företag och individ. Här kan INDA vara er partner! Vi erbjuder följande tjänster:

Individuell kartläggning/utredning:

  • Arbetsförmågebedömning/utredning vid t.ex. arbetsrelaterad ohälsa.
  • Kartläggningssamtal.
  • Arbetskravsanalys och funktionsbedömning.

I processen används evidensbaserade bedömningsinstrument och tjänsten utmynnar i en samlad bedömning och förslag på åtgärder.

Anpassning av arbetsmiljö/arbetsuppgifter:

  • Implementering av föreslagna åtgärder efter genomförd individuell kartläggning/utredning.

Omställning:

  • Kartläggning av styrkor och stödbehov utifrån evidensbaserade bedömningsinstrument.
  • Vägledning till karriärbyte när alla möjligheter är prövade utan önskvärt resultat hos befintlig arbetsgivare.

INDA har ett gediget kontaktnät med arbetsgivare vilket underlättar i omställningsprocessen och öppnar upp för nya karriärvägar.

KBT/Stödsamtal:

Individuella stödsamtal med KBT-terapeut där syfte är att stödja medarbetare vid sjukskrivning, återgång till arbete, i förändringsprocesser, att se möjligheter, stärka självkänsla och/eller skapa mål inför framtiden mm.

KBT-samtal erbjuds även till privatpersoner.

Handledning till personal på olika nivåer i organisationen:

  • Erbjuds individuellt eller i grupp.
  • Handledningen avser specifik situation eller problematik på arbetsplatsen.
  • Förbereda och underlätta för medarbetaren vid exempelvis organisationsförändringar eller medarbetarsamtal.

Vi skräddarsyr givetvis utifrån era unika behov så välkommen att kontakta oss!