Rehablitering

”Varje arbetsplats och medarbetare är specifik och behöver ibland individuellt anpassade lösningar för att fungera optimalt”.

Under ett arbetsliv kan förutsättningarna både i arbetet och privat förändas, vilket kan påverka arbetsförmågan, motivationen och viljeinriktningen. Olika arbetsgivare har olika förutsättningar att hörsamma dessa förändringar och kunna anpassa arbetet. Förändringarna kan vara en fysisk skada, psykisk ohälsa pga någon privat situation eller stress, eller att personen inte trivs på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren kan behöva hjälp att hörsamma och vägleda medarbetare för att förhindra ohälsa och sjukskrivning. Den hjälpen finns att få hos oss på Inda i form av konsultation till dig som arbetsgivare eller i form av enskilda samtal med berörd medarbetare.

Ibland leder ohälsa hos medarbetare till sjukskrivning och behov av både medicinsk och därefter arbetslivsinriktad rehabilitering. Det kan finnas en osäkerhet i vad medarbetaren kan utföra vid återgång i arbete samt hur och när den är lämplig. Medarbetaren kan inledningsvis eller permanent ha behov av anpassningar och arbetsgivaren behöver veta vilka anpassningarna är och huruvida de är möjliga att tillmötesgå över tid eller inte.

Vi på Inda hjälper dig som arbetsgivare gärna med både planering, koordinering, genomförande och uppföljning av rehabiliteringen på arbetsplatsen. Nedan följer förslag på insatser som vi har att erbjuda, men de kan i dialog anpassas eller kompletteras utifrån era och medarbetarens specifika behov.

Rehabiliterande insatser

Konsultation

 • Koordinering av rehabinsatser och dess process
 • Chefsstöd
 • Praktiskt genomförande av anpassningar på arbetsplatsen samt kontinuerlig uppföljning och eventuell behov av justering.

 

Enskilda samtal med medarbetare

 • Vägvalssamtal (att tänka alternativa yrken och/eller arbetsgivare)
 • Motivationshöjande samtal
 • KBT-samtal

 

Arbetsförmågeutredning

 • Arbetskravsanalys (vid besök på berörd arbetsplats kartläggs vilka krav som arbetet ställer fysiskt, kognitivt och socialt, för att klara utföra det)
 • Funktionsanalys (vilka förmågor och nedsättningar har berörd medarbetare och hur överensstämmer de med arbetets krav)
 • Rekommendation med förslag på anpassningar och/eller alternativa insatser.

 

Rehabomställning

 • Ett längre program som erbjuds medarbetare som gjort en överenskommelse med arbetsgivaren om att lämna arbetsgivare och erbjuds hjälp att finna ny lösning. Stor hänsyn tas till individens hälsoläge och behov av anpassning vid sökandet efter ny arbetsplats.

 

Utbildning

 • Första hjälpen till psykisk hälsa
 • Medarbetare med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) på arbetsplatsen

 

Samtliga ovan nämnda insatser är förslag men kan i dialog anpassas eller kompletteras utifrån kunden och medarbetarens behov.

För förtydligande eller önskemål om andra insatser får ni gärna kontakta Anna Bylin (070-788 44 40, anna.bylin@inda.nu)