Rusta & Matcha

Rusta & Matcha hos INDA.nu

INDA – INDividuellt och Anpassat! INDA utvecklar människor och vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska hitta ett jobb eller utbildning som passar dig. Vår främsta uppgift är att ge dig det stöd du behöver på vägen till arbete eller studier. Vi hjälper dig till exempel med att få fullständiga ansökningshandlingar eller utveckla de du har sedan tidigare, få företagskontakter eller stöd med att hitta utbildningar. Vi ger dig verktyg och handledning för att du ska utvecklas mot dina mål. På INDA jobbar vi alltid med individuella planer och anpassar alltid upplägget utifrån varje individs behov och förutsättningar. Med din erfarenhet och kompetens i kombination med vårt arbetssätt, nätverk och kunskap om både den lokala och nationella arbetsmarknaden blir vi ett framgångsrikt team!

Personlig vägledning - Stöd och Matchning - Inda

Språk

Tjänsten kan erbjudas utan tolk på följande språk:

  • Swahili
  • Arabiska
  • Engelska
  • Franska
  • Tyska
  • Somaliska
  • Spanska
  • Tigrinja
  • Amhariska

Metodik

Rusta och matcha är en tjänst som ger dig som arbetssökande möjlighet att få personlig vägledning i hur du kan nå dina mål – oavsett om du vill hitta ett nytt arbete eller om du vill utbilda dig. INDAs arbetsmetod grundar sig i Supported employment. Vi arbetar tillsammans fram en individuellt anpassad utvecklingsplan som innehåller verktyg och upplägg för hur vi tillsammans kan hitta rätt väg för dig. Självklart ser vi till dina personliga styrkor, förutsättningar och önskemål under insatsen och ger dig stöd och vägledning utifrån dina behov. Din erfarenhet, kunskap och kompetens matchas med arbetsgivares önskemål och behov eller en utbildning som kan passa din utveckling och dina mål. Vår långa erfarenhet och kunskap gör att vi kan ge dig en effektiv och individuellt anpassad plan för att hitta rätt väg vidare. Vi har tillgång till ett starkt nätverk med många större arbetsgivare och aktörer, vilket gör det enkelt för oss att hitta rätt plats för dig.

Kompetens inom INDA.NU

Personal INDA har lång erfarenhet av att hjälpa människor att hitta rätt i yrkeslivet. Samtliga medarbetare har utbildning och arbetslivserfarenheter som innebär god kunskap om arbetsmarknadens behov samt ett väl etablerat kontaktnät på den lokala arbetsmarknaden.  Fördjupade kunskaper finns inom företaget om olika former av ohälsa och/eller funktionsnedsättningar som till exempel NPF och psykisk ohälsa. Inom företaget finns även kompetens inom omställning, vägledning och motiverande samtal. Välkommen att kontakta oss!

Övrig information

INDA.NU

Vi ger företag och människor möjligheter att hitta rätt i yrkeslivet. Vi arbetar med olika typer av arbetsmarknadsinsatser, jobb, utbildning och konsultation. Vårt mål är att finna vägar till utveckling för både arbetsgivare och arbetstagare. Genom vägledning och rätt kunskap kan fler få hjälp till förändringar som ger hållbara och positiva effekter. Kompetens och utveckling ger effektivitet och framåtanda. 2010 startades INDA med målet att vägleda människor i arbetslivet. Vår långa erfarenhet ger oss en djupare kunskap och förståelse för vad som krävs för lyckade rekryteringar och rätt utbildning. Vår verksamhet finns i Mellansverige.

INDA.NU Rusta & Matcha finns på följande orter:

ÖREBRO

Olaigatan 3, 703 61 Örebro

KUMLA

Västra Drottninggatan 8, 692 33 Kumla

HALLSBERG

Esplanaden 45, 694 35 Hallsberg

NORRKÖPING

Källvindsgatan 1, 602 40 Norrköping

VÄSTERÅS

Varmvalsvägen 11, 721 30 Västerås

BOTKYRKA

Segersbyvägen 7, 145 63 Norsborg

LINKÖPING

Platensgatan 25, 582 20 Linköping

KÖPING

Stora Gatan 4b, 731 30 Köping

HÄLLEFORS

Schillingvägen 6, 712 30 Hällefors

SKÄRHOLMEN

Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen

SÖDERTÄLJE

Järnagatan 6B, 151 72 Södertälje

Kontakta INDA.NU Rusta & Matcha

Är du som arbetsgivare i behov av personal?

Hussein Darweesh

Regionchef

070 – 513 59 59

hussein.darweesh@inda.nu