SATSA på SE – Supported Employment

 

INDA utbildning erbjuder en utökad variant av Supported Employment, vi kallar den SATSA på SE. Vi är nämligen övertygade om att grunden i allt är en fördjupad kartläggning, vilket ger både deltagaren och personalen en trygghet i matchningsarbetet. Detta förhållningssätt underlättar avsevärt i jobbsökarfasen, där du ska presentera att din persons styrkor överväger stödbehovet! 

 

Vi går igenom SE:s fem steg, men fördjupar oss i yrkesprofilen och jobbsökarfasen, de två stegen som enligt oss är avgörande för att nå målet – anställning!

Överenskommelse med klient – vikten av att skapa en god relation från start!

Yrkesprofil – Bli trygg i kartläggningsfasen, hitta personens styrkor och stödbehov, tack vare speciellt framtagna moduler för arbetsterapeuter.

Jobbsökande – Vi lär mer om samtalets uppbyggnad och tränar praktiskt i konsten att kunna leverera Kundnytta! Vi berättar Hur du presenterar att din persons styrkor överväger stödbehovet!

Arbetsgivarengagemang – Vad är viktigast att veta för arbetsgivarna och hur skapar ni goda relationer? Det är din förmåga till engagemang på arbetsplatsen som avgör hur bra ert samarbete blir och hur din person kommer att lyckas!

Stöd på och utanför arbetet – Vi tittar på de olika stödbehoven, vad behöver deltagaren kontra arbetsgivaren. Vi finns till för båda parter!

Mål efter avslutad utbildning:

  • Att du lärt dig Supported Employments grunder och hörnstenar.
  • Att du fått värdefulla kunskaper kring två standardiserade instrument som bedömer arbetsförmåga och stödbehov, så att du kan göra en fördjupad kartläggning – allt för att lyckas i matchningen mot målet anställning.
  • Att du vet var du hämtar kunskaper kring branscher och yrken och tränat på presentation av kundnyttan för arbetsgivaren.