Språkstöd – Vad är det egentligen som är typiskt svenskt?

 

Språket är en viktig del av vår identitet. Att komma till en arbetsplats i ett nytt land innebär ofta en positiv möjlighet till egen försörjning och makt över sitt liv, men också en stor osäkerhet och känsla av oförmåga. Kulturella och språkliga hinder kan göra det svårt att bli inkluderad, då varje arbetsplats har sina normer och oskrivna regler – hur ser era ut?

Skapa en tillåtande atmosfär, där era deltagare känner sig trygga och vågar fråga, så har ni kommit en lång bit på vägen. Plussa på med delaktighet genom förtydligande i alla arbetssituationer, både muntliga och skriftliga så ökar motivationen och viljan att lära mer.

Vad är unikt i svenska språket – vad kan vi göra för att underlätta så att vi blir förstådda? Genom att anpassa vårt språk, utifrån deltagarens nivå och säkerhetsställa med öppna frågor så har vi förtydligat och försäkrat oss om att alla förstår.

Vi berör ämnen som grundvärderingar, normer och attityder. Hur och när kulturen skiljer och diskuterar konsekvenser – vad är det egentligen som är typiskt svenskt?