Är du bra på språk? Vi har tolkutbildningen för dig!

Välkommen till tolkutbildning hos Inda. Utbildningen varvar teori, självstudier och rollspel. Kursen leds av en erfaren tolk och utbildningsledare, som med hjälp av sin egen erfarenhet och kunskap gör dig som kursdeltagare redo för arbetet som professionell tolk. Våra utbildningsledare har de obligatoriska teoretiska kunskaperna i juridik, tolketik med mera.

Tolkutbildningen omfattar 30 lektionstimmar.

Kursmoment

  • Tolketik och juridik för tolkar
  • Tolkteknik
  • Terminologi och språkfärdighet svenska i tolkning
  • God tolksed
  • Konflikthantering och problemlösning

Efter godkänd utbildning får kursdeltagaren ett utbildningsbevis samt blir registrerad som tolk genom Inda och Linguacom.

Vill du veta mer om vår tolkutbildning?

Arbetet som tolk är båda spännande och viktigt. Inda och Linguacom erbjuder dels fördjupningskurs för dig som redan är tolk eller grundkurs för dig som saknar tolkutbildbing.

Priset för utbildningen är 4000:- och omfattar 30 lektionstimmar.

Första kurstillfället är 24-27 augusti 2020.

Hussein Darweesh

Regionchef

070 – 513 59 59

hussein.darweesh@inda.nu