Satsa på SE

Satsa på SE

INDA Utveckling erbjuder en utökad variant av Supported Employment, vi kallar den SATSA på SE. Vi är nämligen övertygade om att grunden i allt är en fördjupad kartläggning, vilket ger både deltagaren och personalen en trygghet i matchningsarbetet. Detta förhållningssätt underlättar avsevärt i jobbsökarfasen, där du ska presentera att din persons styrkor överväger stödbehovet!

Läs mer här

MI – Motiverande samtal

MI

Motiverande samtal - från irritation till motivation

 

Vill du etablera en bättre relation med dina deltagare? Vill du stimulera till förändrat beteende samt stärkta deltagarnas tro på sig själva? Vill du ta reda på hur ditt bemötande påverkar andra, då är du välkommen på vår MI utbildning!

Läs mer här


Språkhandledare

Språkhandledare

Språkstöd – Vad är det egentligen som är typiskt svenskt?

Språket är en viktig del av vår identitet. Att komma till en arbetsplats i ett nytt land innebär ofta en positiv möjlighet till egen försörjning och makt över sitt liv, men också en stor osäkerhet och känsla av oförmåga. Kulturella och språkliga hinder kan göra det svårt att bli inkluderad, då varje arbetsplats har sina normer och oskrivna regler – hur ser era ut?

Läs mer här

Kundnytta/arbetsgivarkontakter

Kundnytta

INDA Utveckling levererar en fartfylld och kreativ utbildning för dig som vill göra skillnad!

 

Om vi byter perspektiv och ser med arbetsgivarögon, höjer blicken och ökar vår omvärldskunskap, skulle det göra någon skillnad? Ja! För konsten att matcha börjar med en bra och fördjupad kartläggning, både av person men även av företagen.

Läs mer här