Ny utbildning! Första hjälpen till psykisk hälsa

Vanliga fördomar är att personer med psykisk sjukdom är farliga, galna och oberäkneliga och att det inte finns riktig och lämplig behandling för psykiska besvär. Därför händer det att omgivningen undviker att uppmärksamma när någon har psykiska problem eller så undviker personen att söka hjälp för sina egna psykiska problem. Oförståelse hindrar ofta den drabbade både från att söka hjälp i tid och från att söka rätt sorts hjälp. Denna utbildning syftar till att uppmärksamma tecken på att människor i din närhet lider av psykisk ohälsa och vad du som kollega eller arbetsgivare kan göra för att hjälpa till.

Satsa på SE

INDA erbjuder en utökad variant av Supported Employment, vi kallar den SATSA på SE. Vi är nämligen övertygade om att grunden i allt är en fördjupad kartläggning, vilket ger både deltagaren och personalen en trygghet i matchningsarbetet. Detta förhållningssätt underlättar avsevärt i jobbsökarfasen, där du ska presentera att din persons styrkor överväger stödbehovet! 

Kundnytta/arbetsgivarkontakter

Utbildningen ger er redskap och kunskap i hur ni levererar Kundnytta.  Vad innebär då Kundnytta? – jo, att på ett konkret sätt förklara för arbetsgivaren varför de ska samarbeta med just er och vad de har för nytta av det! Det är du som avgör om det blir affär/placering.  Därför tränar vi på presentation – argumentation och positiva avslut så att ni blir trygga med telefonen som verktyg. Vi lär mer om branscher och yrken och tittar på oss själva och vår organisation, vad konkret kan du göra för att lyckas bättre i ditt uppdrag!