OM OSS

iNDA utvecklar människor genom att erbjuda individuella lösningar och stöd

people, girls, women-2557396.jpg

Våra verksamheter

iNDA (individuellt & anpassat) grundades 2010 och inkluderar idag verksamheterna SAAND service & omsorg, Örebro Städservice, Daglia, Lia-skolan, Brinken behandling och Lynx omsorg. 

Vår värdegrund

iNDA lägger stor vikt i att alltid sätta människan i fokus, detta genomsyrar alla våra verksamheter. Vi utgår ifrån dig som individ och anpassar stödet därefter. Vi strävar efter service, tillgänglighet och att alltid ha människans värde i fokus.

RESPEKT

ENGAGEMANG

KOMPETENS

KVALITET

AFFÄRSMÄSSIGHET

VÅRA VERKSAMHETER

 

SAAND Service & Omsorg AB är företaget med det stora hjärtat! SAAND är leverantör inom hemtjänst och personlig assistans. SAANDs arbetssätt bygger på individens behov i centrum, vårt kvalitetsledningssystem med rutiner, ett nära ledarskap samt våra värderingar hjärta, glädje och engagemang.

 

LIA Gymnasiet är en fristående gymnasiesärskola som är belägen på väster i Örebro. LIA står för Lärande I Arbete.
Vi är en liten kvalitetsskola där eleverna bemöts med respekt och kunskap
om olika funktionshinder. Vårt uppdrag att uppfylla läroplanens målsättning. 

Gymnasiesärskolan ska ge eleverna en för dem anpassad utbildning samt personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Våra utbildningar är utformade att främja social gemenskap, utveckla elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. 

Hos oss kan du välja mellan tre nationella gymnasieprogram.

Lynx omsorg AB är ett medarbetardrivet företag. Vi bedriver vård och omsorg utifrån ett holistiskt och fenomenologiskt synsätt i hela Östergötland, men vårt huvudkontor finns i Linköping.

 

Vi samverkar med myndigheter, företag och organisationer från norr till söder i vårt avlånga land.

Vi strävar efter att förena den privata sektorns flexibilitet med det allmännas långsiktiga ansvar. Vi arbetar för att möta våra samarbetspartners behov med utgångspunkt i den unika brukarens individuella förutsättningar genom att erbjud kostnadseffektiva evidensbaserade stödinsatser inom samtal, rådgivning, öppenvård, boendestöd med eller utan boende –ordinärtskyddat & Stödboende 

Daglia erbjuder dig som har LSS-beslut om daglig verksamhet en möjlighet att utvecklas tillsammans med andra.

 

Här växlar man mellan våra tre grupper och är en vecka i utegruppen, nästa vecka i köksgruppen och nästa vecka i innegruppen. Daglia bjuder alla deltagare som är i huvudverksamheten på lunch. Vi har en hälsoprofil då vi tror att god hälsa är något som ger bra mående, så fysisk aktivitet som t.ex. promenader och träning ingår varje vecka.

 

Deltagare ingår i en grupp som leds av en erfaren handledare. 

Vi har tillstånd för 50 deltagare i verksamheten på Stubbengatan 2 och i externa företagsgrupper.

I de externa grupperna arbetar man antingen på City Gross eller i Secondhandbutik, barnens begagnade.

 

 

Brinken Behandling vänder sig till vuxna män och kvinnor och är fokuserad att hjälpa personer som av olika anledningar hamnat i ett missbruk eller beroende och eller har personlighetsbilds- och kriminalitetsproblem. 

 

Vi på Brinken Behandling bedriver behandling med grund i AA:s 12-stegsprogram för tillfrisknande.

Brinken Behandling verkar för att våra brukare tillsammans med oss uppnår ett gemensamt mål. För att detta ska bli verklighet krävs ett professionellt förhållningssätt grundad på etiska regler och respekt för den enskilda individens integritet, något som vi lägger stor vikt vid.

Örebro Städservice erbjuder guldkant i vardagen för både privatpersoner och företag. Vi tillhandahåller flexibla lokalvårdslösningar till kunder där kvalitén spelar roll.

Kundfokus och professionellt bemötande är värdeord som vi lägger stor vikt vid.

Våra kunder ska känna sig trygga och bekväma med oss, därför har all personal sekretess.

Tveka inte att höra av er för mer information!

Så hanterar iNDA dina personuppgifter

Det är viktigt för oss på iNDA att säkerställa integriteten för våra deltagare och medarbetare samt att personuppgifter är skyddade på bästa sätt. Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild levande individ – direkt eller indirekt. 

iNDA har information till sina medarbetare och deltagare som förklarar vilka personuppgifter vi samlar in och vad de kan komma att användas till för att visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Visselblåsning

Vi på iNDA är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden så tidigt som möjligt. 

I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden.

Vi har anlitat en oberoende mottagarfunktion som hanterar vårt rapporteringssystem för att bibehålla en oberoende och självständig hantering av rapporterna. Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

 

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:

Skriv av den här länken och skriv in i din webb-läsare: https://whistle.qnister.com/inda

Använd inte företagets dator eller nätverk.

Rulla till toppen