VÅRA TJÄNSTER

student, typing, keyboard-849824.jpg

Rusta & Matcha

INDA – INDividuellt och Anpassat! INDA utvecklar människor och vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska hitta ett jobb eller utbildning som passar dig. Vår främsta uppgift är att ge dig det stöd du behöver på vägen till arbete eller studier.

Vi hjälper dig till exempel att få fullständiga ansökningshandlingar eller utveckla de du har. Få företagskontakter eller stöd med att hitta utbildningar. Vi ger dig verktyg och handledning för att du ska utvecklas mot dina mål. 

På INDA jobbar vi alltid med individuella planer och anpassar alltid upplägget utifrån varje individs behov och förutsättningar. Med din erfarenhet och kompetens i kombination med vårt arbetssätt, nätverk och kunskap om både den lokala och nationella arbetsmarknaden blir vi ett framgångsrikt team!

Hussein Darweesh

070 513 59 59

hussein.darweesh@inda.nu

laptop, office, hand-3196481.jpg

Steg till arbete

Steg till arbete är en insats för arbetssökande i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering för att komma i arbete eller

utbildning.

Tjänsten består av 4 delar:
1. Kartlägga behov i tjänsten, 3 veckor
2. Kartlägga resurser och stödbehov, 5 veckor
3. Stärka och utveckla, 6 månader
4. Hitta arbete, 6 månader

Hussein Darweesh

070 513 59 59

hussein.darweesh@inda.nu

ux, prototyping, design-788002.jpg

Daglig verksamhet

INDAs dagliga verksamhet riktar sig till personer i yrkesverksam ålder med lindrig intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd. 

INDA erbjuder daglig verksamhet inom grupp eller individuell placering. Vi erbjuder en tydlig arbetsinriktning vilket innebär att varje person som är aktiv hos oss ska kunna utveckla sina förmågor. 

Målen kan se olika ut för varje individ. För de som vill och kan innebär INDAs upplägg en möjlighet till stegvis utveckling mot arbete och anställning.

Erik Söderkvist

070 314 99 88

erik.soderkvist@inda.nu

student, typing, keyboard-849822.jpg

Arbetsträning

INDA Utveckling har avtal med Arbetsförmedlingen när det gäller tjänsterna Arbetsträning och Arbetsintegrerade övningsplatser. Arbetsträning innebär att en person under en tid får vara på INDA Utveckling och delta i verksamheten. 

Hos oss finns möjlighet att vara på vårt lager på Adolfsbergsvägen 4 i Örebro eller i det café vi driver i en gymnasieskola i centrala Örebro.

Deltagaren får möjlighet att i anpassad form och under handledning genomföra arbetsuppgifter utan några krav på produktivitet.

Erik Söderkvist

070 314 99 88

erik.soderkvist@inda.nu

HAR DU SYNPUNKTER ELLER KLAGOMÅL?

Skriv till synpunkter@inda.nu

Rulla till toppen